Canon-pad Sara Burgerhart
 
(Advertentie)
26000 gezichten in de klas
Geef 3 lessen over jonge vluchtelingen op zoek naar veiligheid.
(Advertentie)

april 2023

(Advertentie)
26000 gezichten in de klas
Geef 3 lessen over jonge vluchtelingen op zoek naar veiligheid.
(Advertentie)

Sara Burgerhart - Bulkboek (briefwisseling).

(Advertentie)
(Advertentie)
Apple Hardware winterdeals
Is jouw school klaar voor 2024? Ontdek deApple-bundels bij de Rolf groep!
(Advertentie)

Gebruik de leestekst voor groep 7-8 en het Voortgezet Onderwijs (onderbouw) om antwoorden te vinden.
Klik op de afbeelding hierboven en kies voor de betreffende leestekst(en).

Gebruik de vensterplaat om antwoorden te vinden. Klik op de afbeelding.

Gebruik de clips die hieronder staan om antwoorden te vinden.

1. Sara Burgerhart - Schooltv/Klokhuis

2. Wie was Sara Burgerhart? - Schooltv [High Speed History]

3. De eerste Nederlandse romans -
Schooltv [16-18 jaar]